Тръгва схемата за съхранение на плодове и зеленчуци

С нея се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции

Агро

от Мария Петрова 441 прегледа 0

Производителите на плодове и зеленчуци могат да подават документи в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“

До дни тръгва схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Производителите на плодове и зеленчуци могат да подават документи в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ в срок от 13 май до 13 юни 2019 г.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 120 хил. лева. Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално - да намалят производствените разходи.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 за период от най-малко три години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители в сектор „Растениевъдство“.

Новата държавна помощ беше одобрена от Европейската комисия на 01.04.2019 г. Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“. Срокът <210> на действие е до 31.12.2020 г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода, в който ще се прилага, е до 7, 2 млн. лева. С решение на УС на ДФЗ половината от тях в размер на 3, 6 млн. лева се разпределят за тази година.

Коментари