Ученическа униформа от 1922-а експонат на месеца в Батак

Култура

от Теодора Димитрова 254 прегледа 0

Ученическа униформа от 1922-а експонат на месеца в Батак

Теодора ДИМИТРОВА

Униформа на ученичките от "Баташкото общинско девическо практическо занаятчийско училище" от 1922 г. е експонат на септември на Историческия музей в Батак. Към края на XIX в. развитието и управлението на стопанския живот налагат откриването на училища, които да дават полезни за стопанството знания и сръчност. През 1894 г. е приет Закон за практическите занаятчийски училища. В България започва откриването на държавни, общински и частни такива. Първото общинско практическо училище в Батак отваря през 1922 г., а през 1925 г. - държавно практическо столарско училище.

Общинското девическо училище по облекло и готварство отначало е с двегодишен курс на обучение. В него се приемат девойки, които завършват първоначално образование. По-късно се въвежда като задължително условие за прием завършен III/VII клас на прогимназията. Училището възпитава умения по шев и кройка и готварство и се отваря с един клас девойки. Собствена сграда няма и занятията започват в частна къща на П. Кавлаков. Специални предмети не се изучават. Ученичките се учат само в практически умения. По това време липсват и учители със специализирана подготовка.

С приемането на Закона за професионалните училища обучението се поставя на научна основа. Вече се изучават общообразователни и специални предмети, необходими за по-добрата професионална подготовка и упражняване на занаята. С изграждането на нова сграда на Държавното столарско училище в Батак е налице възможност за обединението на двете практически училища в селището. През 1942 г. обединеното практическо училище се нарича Държавно практическо столарско и девическо занаятчийско училище. След три години училището вече е средно и в него учат не само девойки от Батак, но и от цялата област. Първите възпитанички на школото, с висок професионализъм и умения в труда, полагат началото на шивашката промишленост в Батак. Униформата, представена в нашата експозиция, доказва това, разказват от музея. Блузата е изработена от ръчно тъкан ленен плат и ръчно избродиран с българска шевица.

През 1970 г. специалност "Горно дамско облекло" към ТГСД "Стефан Божков" в Батак е закрита. Професионалното училище продължава със специалности, в които се обучават кадри за горската и дървообработваща промишленост.

Инициативата "Експонат на месеца" започна през 2016 година, като идеята е да се даде възможност на почитателите на музея да научат повече за експозициите. Чрез нея всеки месец по един експонат разказва своята специална и уникална история на посетителите./"Пазарджишка Марица"

Коментари