Училището във Ветрен става глобално

Регион

от Александра Мусиевска 365 прегледа 0

Училището във Ветрен става глобално

ОУ “ Св.св. Кирил и Методий“ Ветрен е сред десетте училища финалисти в конкурса „Глобално училище“. Не сме сред първите пет финалисти,които ще получат финансиране от по хиляда лева. това обаче няма да ни откаже да изпълним заложените в проекта ни теми. Ние пък сме единственото основно училище, получило признание от журито! Поздравявам отново невероятният си екип за успеха!, заяви директорката на школото Лена Парова.
Учениците сами са избрали глобалните теми, на които да посветят своите дейности. Сред тях са "Качествено образование", "Намаляване на неравенството", "Живот на Земята" и "Изкореняване на бедността".
За планирането на дейностите ще отговаря Глобален екип от Ученическия съвет и ментори. Ще се организират изложби,беседи и състезания,провокиращи критичното мислене.

Глобалното училище не просто интегрира принципите на глобалното образование в своя живот, а го прави устойчиво и последователно. По тази причина това беше един от основните критерии, на които трябваше да отговарят кандидатствалите 55 училища.

Устойчивостта се изразява в доказана промяна на културата на училището, методите за работа с ученици и ценностите, които прозират в нея. Тази промяна трябваше да обхваща всички нива – уменията, знанията, нагласите на самите ученици, капацитета за работа с глобално образование на учителите и нивото на участие и въвличане на общността, от която училището е част.

Коментари