Усвояваме 152 985 571 лева по европрограми

Власт

от Александра Мусиевска 1457 прегледа 0

Отчита се напредък по изпълнението  на европрограмите в област Пазарджик. От началото на настоящия програмен период  до началото на октомври 2017-а по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в региона са сключени договори за изпълнение на 307 проекта на обща стойност 152 985 571,01 лева. От всички проекти в областта 133 проекта са по оперативните програми с общ бюджет в размер на 109 722 072,90 лева. Проектите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) наброяват 174, тяхната обща стойност е 43 263 498,11 лева,съобщават от областния информационен център.
Община Пещера има сключени договори за над 7 милиона лева за енергийна ефективност.  Велинград усвоява близо 5 милиона лева  за подобряване на централната градска част. Над 2 милиона  усвоява "ММ Галваникс"  ООД за подобряване на производствения капацитет.  Около 2 милиона пък влизат в предприятие за преработка на водораслова биомаса  в стрелчанското село "Свобода". "Телекабел"АД подобряват производствения си капацитет с 1  646 400 лв.
Областният информационен център започва и кампания по малките населени места за да представи възможностите за финансиране по европейските програми. Информационните срещи започват от 12 октомври. Срещите с потенциални ползватели на европейско финансиране и заинтересовани граждани ще са на тема „Предстоящо българско председателство на Съвета на ЕС и актуални възможности за финансиране чрез ЕСИФ до края на 2017 г.“.

Целта на предстоящите събития е да се представят на аудиторията основните европейски институции, процесите на вземане на решения, както и ползите за България по време и след приключване на ротационното председателство на Съвета на ЕС. Ще бъдат представени актуалните и предстоящи до края на 2017 г. възможности за финансиране на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020./ Пазарджишка Марица

Коментари