В Панагюрище няма да вдигат местни данъци и такси

Регион

от Екип Марица 61 прегледа 0

В Панагюрище няма да вдигат местни данъци и такси

Без повишение на местните данъци и такси – това е един от акцентите в проекта за бюджет на Община Панагюрище за настоящата година. Документът мина на обществено обсъждане от 8 до 10 януари, предстои да бъде внесен в Общинския съвет.

От местната власт планират увеличение на инвестициите в образованието в посока подобряване и модернизиране на материалната база. Заложени са и повече вложения в социалните и здравните услуги - благоустрояване с местни средства на дневния център за деца, младежи и дневния център за възрастни с увреждания; преустройство на общинска собственост в сграда за домашен социален патронаж, детска млечна кухня; инвестиции в ДКЦ-Панагюрище за подобряване на условията на средата. Следващи акценти са финансовата подкрепа за културните институции, обезпечаване на спорта, безвъзмездно ползване на общинската спортна база. Предвидени са и средства за обновяване на улични настилки, тротоари, водопроводи, за подмяна и изграждане на улично осветление, за подобряване качеството на услугите по сметосъбиране.

Рамката на общинския бюджет за 2019 година е на стойност 23 040 643 лева, от които за държавни дейности – 10 880 629 лева, за местни дейности – 11 458 290 лева и 701 724 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

Инвестиционната програма на общината за настоящата година е на стойност 6 647 599 лева, от които 2 608 770 лева – финансиране със средства от Европейския съюз, 3 606 029 лева – собствени бюджетни средства и 432 800 лева – целеви трансфери от Държавния бюджет.

Запазва се приетият през 2019 година механизъм на разпределяне на средства за инвестиции по кметства.

Предстои детайлно разглеждане на проекта на бюджета за 2019 година в постоянните комисии на Общинския съвет.

Коментари