В Панагюрище публично обсъждат бюджета

Регион

от Екип Марица 33 прегледа 0

В Панагюрище публично обсъждат бюджета

Днес от 17:00 часа в сесийната зала в сградата на Общинска администрация ще се проведе публичното обсъждане на проекта на бюджета на Община Панагюрище за 2019 година.

„Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите”, се казва в поканата от градоначалника Никола Белишки към жителите на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата общественост.

Общата рамка на предложения бюджет за 2019 година, който ще бъде променен с окончателния размер на преходния остатък от 2018 година и други промени в нормативната база, е 23 024 323 лева, от които за държавни дейности 10 963 688 лева, за местни дейности 11 358 911 лева и 701 724 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, информира Oboriste.bg.

Сред акцентите на проектобюджета за 2019 година са неповишаване размера на местните данъци и такси за жителите на общината и увеличаване на инвестициите в образованието, в т.ч. и за подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура, с цел непрекъснато развитие на позитивна панагюрска образователна система.

Коментари