В Пещера отварят 48 творчески ателиета за деца от малцинствата

Проектът се финансира с над 665 хил. лева по програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Регион

от Екип Марица 174 прегледа 0

В Пещера отварят 48 творчески ателиета за деца от малцинствата

Проектът „Шарени мъниста” набира скорост в Пещера, където растат и учат деца от пет етноса: българи, турци, роми, гърци и армъни. В града децата от етническите малцинства вече могат да изявяват своите дарби в 48 ателиета и клубове по интереси, за които ще има средства поне в следващите 30 месеца. Парите идват по линия на спечеления от община Пещера проект „Шарени мъниста”, в който съществува и направление „Всеки има талант”. Това всъщност не подлежи на съмнение, а споменатите 48 ателиета и клубове по интереси ще бъдат финансиране със 665 хил. лева, идващи за този проект от фонда на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

С отварянето на тези 48 ателиета и клубове по итереси се цели да се повиши мотивацията за участие в образованието на учениците от малцинствени общности. Програмата максимум е създаването на устойчив модел за интегриране през интерактивни форми за опознаване на собствената култура, откриване на таланти  и занимания с изкуство. „Важен и търсен ефект при  сформирането на артистичните студия, секциите за научни изследвания и групите по интереси е създаването на естествена мотивация за участие в образователния процес”, коментираха работещите по проекта в община Пещера. Те са убедени в ползата от създаването на нови социални контакти и придобиването на умения за работа в екип - неща, които със сигурност ще се случат в творческите ателиета и клубове по интереси. Там, опознавайки се, децата ще надмогнат битовите предразсъдъци и ще получат допълнителна мотивация да ходят на училище.

Проектът „Шарени мъниста“ се изпълнява от Община Пещера в партньорство със сдружение „Асоциация образователно лидерство“ гр. София. В проекта участват две начални училища в Пещера - „Михаил Каролиди“ и „Михаил Куманов“, трите основни училища „Св.Патриарх Евтимий“, „Петко Рачов Славейков“ и „Любен Каравелов“ и три гимназии: „Св. Климент Охридски“, професионалната гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски“ и професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“./"Пазарджишка Марица"

Коментари