ВАС отхвърли намерението за добив на волфрам край Велинград

Регион

от Екип Марица 29 прегледа 0

ВАС отхвърли намерението за добив на волфрам край Велинград

Община Велинградокончателно спечели делото срещу концесионера „Ресурс 1” АД за добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица център“, съобщиха от ведомството. Решението за това е взето и от Върховния административен съд, който потвърждава изцяло това на административните магистрати в Пазарджик. Отхвърлена е жалбата на дружеството срещу Решението за оценка на въздействието върху околната среда от директора на РИОСВ – Пазарджик, с което не е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение за добив на волфрам.

Началото на концесията е от 2009, проведени са обществено обсъждане и множество дебати по темата. Гражданите на Велинградясно и категорично заявиха, че добива на волфрам е нежелана дейност на територията на общината. Позицията на д-р Коев още от предизборната кампания е, че ще работи за запазването на Велинградкато район без рудодобив.

Споровете да има или да няма волфрамова мина се водят от 5 години. Инвеститорът „Ресурс-1“ АД „Ресурс-1” получава концесия за добив още през 2009 г. Находището е на площ от около 3000 дка в землището на Кръстава, но първоначалният проект обхваща около 5600 дка, тъй като са предвидени места за преработка, флотационна фабрика, хвостохранилище.

Дружеството подава уведомление на 11 декември 2013 г. за намерението си да добива и преработва руда от находище „Грънчарица-Център“. Екоинспекцията първоначално дава отрицателно становище с указания за коригиране на непълноти. Допълненият доклад е одобрен. На 23 март 2016 г. е проведено обществено обсъждане.

Изненадата идва, когато от Басейновата дирекция в Пловдив в Екоинспекцията се получава писмо за настъпили промени. В представен от водоснабдителното предприятие на Велинград ВКТВ проект за санитарно-охранителни зони Първи и Втори пояс от тях около речните водохващания на реките Грънчарица и Малка река попадат в площта на инвестиционното предложение на „Ресурс-1”. Експертите от Басейновата дирекция излизат със становище, че трябва да се коригира докладът за оценка на въздействието върху околната среда с искане за спиране на административното производство.

В терена на проекта за добив попадат и сервитути на деривация на държавното предприятие „Язовири и каскади“, която се влива в язовир „Батак“, който също служи и за водоснабдяване. Информацията за това обаче се появява едва в началото на 2017 г. От дружеството и до момента не са нанесли в документацията си данните за тези сервитути.

От самото начало местната власт и жителите на Велинград дават мощен отпор на намеренията за разкриване на мина. На всички гласувания съветниците единодушно се противопоставят заради опасения от екологични проблеми и отлив от туризма – основния бизнес в курорта. Граждански организации и еколози се надигнаха в подкрепа на съпротивата на велинградчани срещу рудодобива, стигна се до заплахи с гражданско неподчинение. Петицията за запазване на Велинград като екологично чист район бе подкрепена от 11 000 души. Същевременно хората от Кръстава с надежда очакват да започне рудодобива с надеждата, че и за тях ще се разкрият работни места.

Коментари