Вижте новите учебни програми за ІV и Х клас

Проектите са публикувани за обществено обсъждане на сайта на МОН

Образование

от Борислав Наумов 681 прегледа 0

Вижте новите учебни програми за ІV и Х клас

Проекти на учебни програми за IV и за Х клас по всички общообразователни предмети са публикувани за обществено обсъждане на страницата на Министерството на образованието и науката (МОН). След утвърждаването им ще бъдат обявени процедури за написване на нови учебници, по които ще се преподава през учебната 2019-2020 година.

Преди финалното обсъждане по обществено чувствителните предмети като български език и литература, история и цивилизация, философия, както и по ключови общообразователни предмети в IV клас през август тази година в МОН бяха организирани допълнителни срещи с учители от всички 28 региона на страната. По останалите учебни предмети финалните обсъждания бяха по време на методическите съвещания с експертите от страната, на които бяха поканени и учители.

На последната среща учители по БЕЛ подкрепиха представеното съдържание за Х клас по двата компонента на учебния предмет – работа върху книжовноезикови норми и върху творби само от български автори. Акцентите в дискусията се фокусираха около препоръчителното процентно разпределение на часовете за нови знания, за упражнения, за обобщения и преговор, около философската поема, с която следва да бъде представен Пенчо Славейков, без да се стигне до единно виждане дали това да е „Микеланджело” или  „Cis moll”. В проекта на учебна програма по литература двете творби ще бъдат посочени алтернативно, като крайният избор ще се направи след обобщаване на постъпилите становища при общественото обсъждане.

Учители по история и цивилизации и представителите на академичната общност подкрепиха новия подход при реализация на концепцията за обучението по история и изтъкнаха намерения добър баланс между учебно съдържание и броя часове за придобиване на компетентности. Най-широка дискусия породи броят на новите понятия, които някои от присъстващите  оцениха като недостатъчен.

Становището на учители по философия е, че учебните програми по предмета са в правилната посока. Високо оценена е насочеността на учебните програми към формиране и надграждане на умения, както и възможността да се основават в по-голяма степен на достиженията на философията в нейното историческо развитие. След  дискусията беше включено ново понятие - битие.

Начални учители подкрепиха проектите на нови програми за IV клас, като изтъкнаха тяхната приемственост, но и съвременното им звучене и широките възможности и свобода, които предоставят на учителите. Дискусия предизвика изборът на творба, която учениците в IV клас да учат задължително наизуст при обучението си по български език и литература. С аргумент, че учениците са достатъчно големи в проекта на програмата са намерили място три от предложените, участвали в дискусията творби - „Обичам те, родино…” на Елисавета Багряна, „Моята учителка” на Леда Милева и “Майка ми” на Иван Вазов./"Пазарджишка Марица"

Коментари