Водата в Стрелча е годна за пиене

Регион

от Теодора Димитрова 254 прегледа 0

Водата в Стрелча е годна за пиене

Питейната вода в Стрелча отговаря на изискванията на Министерството на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по химични показатели. Това съобщи кметът на общината Стойно Чачов във връзка с инцидента с изхвърляне на отпадъци във вид на преработени скални материали в близост до вододайната зона на града.

Резултатите от проверката на Регионалната здравна инспекция в Пазарджик са изпратени на община Стрелча с писмо от директора д-р Фани Петрова. От документа става ясно, че на 12 март в Здравната инспекция в Пловдив е извършено и допълнително пробонабиране от два пункта от вътрешната водоснабдителна мрежа на град Стрелча за анализ на съдържанието на тежки метали.

Резултатите от извършените анализи по микробиологични показатели ще станат ясни по-късно.

От страна на регионалната здравна инспекция е издадено предписание до управителя на „ВиК – С“ – Стрелча, с мерки за почистване на водовземните съоръжения и привеждане на водоизточника в съответствие със здравните изисквания.

За предприетите от РЗИ- Пловдив мерки е информирано и Министерство на здравеопазването.

Коментари