Започва мащабен ремонт в сградите на МВР

Новини от Пазарджик и региона

Градът

от Дора Цветкова 3108 прегледа 0

Започва мащабен ремонт в сградите на МВР

Мащабен ремонт в сградите на МВР в Пазарджик започва скоро, оповестиха от общината в града. Вече е сключен договор за изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително - монтажни работи в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик по проект за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в града.

Изпълнението е възложено на „Сигма Строй” ООД. Стойността на договора е 1 687 702,20лв. Реализацията ще започне поетапно с възлагане на отделните дейности. Проектът е включен в Инвестиционната програма на ИПГВР на гр. Пазарджик.

Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.